Реконструкция на АСУТП на котел № 5 в ТЕЦ РУСЕ ИЗТОК

Химическа и фармацевтична индустрия

Описание : включва система за технологични защити на К5 – реализирана с контролер SIMATIC S5 95F, система за управление на разпалването с природен газ – реализирана с контролер SIMATIC S7 300F и система за управление на прахоподавачи и ПСВ – реализирана с честотни инвертори MICROMASTER 420. Съществуващия визуализиращ софтуер e заменен със системен софтуер WINCC V7.0, на фирма SIEMENS AG. Работата по системата включва проектиране, доставка на апаратура, монтаж, опроводяване, програмиране на контролери и SCADA, пускане, настройка и въвеждане в експлоатация.

 • 1 SIMATIC S7 414-3 DP
 • 1 CP443-1 Advanced
 • 10 VFDs MICROMASTER 420, управляващи прахоподавачите
 • 2 резервирани операторски станции

Неохим АД – система за мониторинг на подстанции

Химическа и фармацевтична индустрия

Описание:  изграждане на нова система за мониторинг в цех 700.

 • по-вече от 10 SIMATIC S7-315 2PN/DP контролера
 • по-вече от 500 измервателя и електромери
 • 2 резервирани SCADA сървъра, с по два 23“ LCD монитора и една операторска станция
 • по-вече от 78000 външни тага
 • по-вече от 13 1Gbt управляеми комутатора
 • резервиран SM FO пръстен (1GBit)
 • GPS синхронизация по време
 • по-вече от 100 IED (SIPROTEC 7SJ) с IEC61850 протокол, свързани посредством резервирани оптични пръстени

п/ст „Суворовo” 110/20kV на ветропарк „Суворово”

Химическа и фармацевтична индустрия

Описание : изграждане на автоматизирана система за събиране на данни и интегрирано представяне на информацията на обект п/ст „Суворовo” 110/20kV на ветропарк „Суворово”. Работата по проекта включва конфигуриране и програмиране на SICAM PAS сървър, инсталиране, конфигуриране и програмиране на PAS CC станция, пускане, наладка и въвеждане в експлоатация.

 • SICAM PAS Station Unit – Full Server
 • SICAM PAS CC за управление и визуализация
 • 20 IED (SIPROTEC 7SJ) с IEC 61850 протокол и резервиран FO пръстен
 • 2 резервирани, управляеми Ruggedcom комутатора
 • връзка с ТДУ по IEC60870-5-104 протокол

Неохим АД – транспортна система

Химическа и фармацевтична индустрия

Описание:  система за управление и контрол на транспортни ленти в сгради 402, 404 и 405 на зона 640.

 • SIMATIC S7-315 2PN/DP PLC
 • два резервирани SCADA сървъра, с по два 23“ LCD монитора
 • резервиран оптичен PROFIBUS DP пръстен

Агрополихим АД – система за поддържане на разход на насипни материали цех Фосфорна киселина

Химическа и фармацевтична индустрия

Описание:  управление потока на насипни материали на четири лентови везни

 • 4 SIMATIC S7-314C DP PLC
 • 4 SIMATIC HMI KP700 7”
 • 4 SIMATIC SIWAREX FTC
 • 8 честотни управления на DANFOSS

ТЕЦ ”РУСЕ - ИЗТОК”

1994
Химическа и фармацевтична индустрия

Система за защити на блок 4 -110MW. Системата включва програмируеми контролери SIMATIC S5-100U, производство на фирма SIEMENS – Германия и операторска станция тип IBM PC/AT. Системата реализира автоматично управление на технологичните защити на котела, сработване при възникване на критично събитие и възстановяване на нормален режим на работа след подадена команда за отстраняване на причината за сработване на защитите.

“Русенска корабостроителница” ООД

1995
Химическа и фармацевтична индустрия

Информационна система за измерване на нива в товарни танкове “КОНТРОЛ-РК” за танкери от серия 621.1 стр. No 528 и 529. Системата е изградена от програмируеми контролери SIMATIC S5-115U, и S5-103U, операторски панели OP15 и визуализираща операторска станция SICOMP, производство на фирма SIEMENS – Германия. Системата извършва постоянно следене и контрол на нивата в товарните танкове на танкерите и на състоянието на корабните двигатели, визуализация на информацията на екраните на операторските панели OP15 и на дисплея на операторската станция, генериране и изписване на съобщения за състоянието на наблюдаваните параметри (налягане, температура и др.) и на алармени съобщения, дълготрайно архивиране и съхранение на информацията.

“Русенска корабостроителница” ООД

1996
Химическа и фармацевтична индустрия

Информационна система за измерване и контрол “КОНТРОЛ-РК” за танкер от серия 630.2 стр. No 108. Системата сес състои от програмируеми контролери SIMATIC S5-115U, и S5-103U, операторски панели OP15 и визуализираща операторска станция SICOMP, производство на фирма SIEMENS – Германия, и трансмитери за налягане на фирма IPH – Дания. Системата извършва постоянно следене и контрол на нивата в товарните танкове на танкерa и на състоянието на корабните двигатели, визуализация на информацията на екраните на операторските панели OP15 и на дисплея на операторската станция, генериране и изписване на съобщения за състоянието на наблюдаваните параметри (налягане, температура и др.) и на алармени съобщения, дълготрайно архивиране и съхранение на информацията.

АЕЦ - Козлодуй

1996
Химическа и фармацевтична индустрия

Ултразвукова нивомерна система за контрол на нива на химически силно агресивни среди. Системата е изградена от 10 броя ултразвукови трансмитери XPS10 и програмируема 10-точкова ултразвукова станция AiRanger XPL Plus, производство на фирма MILLTRONICS – Великобритания. Системата извършва постоянно следене на нива на химически агресивни продукти в 10 съда, като получената информация се визуализира на дисплея на ултразвуковата станция AiRanger XPL..

ТЕЦ ”РУСЕ - ИЗТОК”

1996
Химическа и фармацевтична индустрия

Автоматизирана система за управление на турбогенератор No 2. Системата е изработена на базата на програмируеми контролери SIMATIC S5-95F, SIMATIC S5-135U и операторска станция COROS LS WIN, производство на фирма SIEMENS – Германия. Тя реализира “FAIL SAFE” автоматично управление на технологичните защити на турбогенератора чрез контролери S5-95F – 2 бр., следене и контрол на останалите параметри на котела чрез контролер S5-135U и управление на съответните изпълнителни механизми. Цялата система се управлява от операторска станция COROS LS WIN, която извършва допълнителна обработка на данните, визуализация на наблюдаваните процеси и параметри, генериране и изписване на съобщения за състояние, алармени съобщения, дълготрайно архивиране и съхранение на информацията, разпечатване на справки за изминали периоди по ключ.