“ОЛИВА” АД - Кнежа

1994
Хранително-вкусова индустрия

“Система за следене и отчитане на количествата олио”. Системата е изградена на базата на програмируем контролер SIMATIC S5, разходомери за олио тип 7MR1410, производство на фирма SIEMENS – Германия и два броя персонални компютри IBM PC/AT. Системата извършва постоянно следене на количествата олио в рафинерията, автоматично пълнене на малки и големи съдове при продажба, генериране и издаване на фактури, визуализация на процесите и дълготрайно архивиране на информацията за продажбите.

“СТОРКО” АД - Плевен

1997
Хранително-вкусова индустрия

Автоматизирана система за управление и контрол на щорк и контрол на температурата на 3 броя автоклави. Системата е изградена от програмируем контролер SIMATIC S5-100U, операторски пулт OP5, производство на фирма SIEMENS – Германия, трансмитери за налягане и диференциално налягане, производство на фирма ESI – Великобритания, датчици за температура Pt100 и операторска станция тип IBM PC/AT. Тя извършва автоматично управление на работата на щорка чрез постоянно следене и поддържане на определено налягане и диференциално налягане, и на автоклавите чрез постоянно следене и поддържане на определена температура. Системата се управлява от операторска станция откъдето се осъществява визуализация, дълготрайно архивиране, съхранение и разпечатване на информацията по ключ.

“ЗВЕЗДА” АД – Д. Митрополия

2000
Хранително-вкусова индустрия

Система за следене и контрол на производството и продажбите на олио. Системата е изградена на базата на разходомери тип 7MR1410 и програмируем контролер SIMATIC S7-214, производство на фирма SIEMENS и операторска станция тип IBM PC. Тя извършва автоматично управление на помпи при транспортиране на олиото, следене и контрол на количествата олио в съдовете за съхранение, автоматично изчисление на продаденото количество при пълнене на малки и големи съдове, издаване на фактури, визуализация на контролираните процеси, обработка и дълготрайно съхранение на информацията от операторска станция.

“Търговище Ботълинг Къмпани” ООД

2002
Хранително-вкусова индустрия

Система за автоматично управление и контрол на работата на машина за пластмасови бутилки. Системата е изградена на базата на SIMATIC S7-314 програмируем контролер и регулатор SIPART DR19, производство на фирма SIEMENS AG. Работата по системата включва замяна на съществуващото управление на машината с управление на базата на програмируем контролер, проектиране, монтаж на S7-314 контролер и регулатор SIPART DR19, опроводяване, програмиране, настройка и пускане в експлоатация. Системата извършва автоматично управление на работата на машината.

КОКА КОЛА ХЕЛЕНИК БОТЪЛИНГ КЪМПАНИ ООД

2003
Хранително-вкусова индустрия

Проектиране, доставка на апаратура, монтаж, опроводяване, програмиране, пускане, настройка и въвеждане в експлоатация на системи за управление на 2 броя машини за дозиране на въглероден двуокис и газиране на безалкохолни напитки. Системите са изградени на базата на полева апаратура, програмируеми контролери S7-226 XM и “Touch” панели TP070 5,7″, производство на фирма SIEMENS AG. Те реализират автоматично управление и мониторинг на дозирането на въглероден двуокис и газирането на безалкохолните напитки.

„Карлсберг България” АД

2005
Хранително-вкусова индустрия

Изработка на система за управление на буферен съд. Система е изградена на базата на програмируем контролер SIMATIC S7 315-2DP и операторски панел OP7, производство на фирма SIEMENS AG. Работата по системата включва проектиране, доставка на апаратура, монтаж, опроводяване, програмиране, пускане, настройка и въвеждане в експлоатация.

„Карлсберг България” АД

2005
Хранително-вкусова индустрия

Подмяна на система за управление на инсталация за CIP на линия за бутилиране на стъклени бутилки. Новата система е изградена на базата на програмируем контролер SIMATIC S7 314, операторски панел OP77B, производство на фирма SIEMENS AG и пневматична апаратура, производство на фирма Bosch Rexroth. Работата по системата включва проектиране, доставка на апаратура, монтаж, опроводяване, програмиране, пускане, настройка и въвеждане в експлоатация. Системата реализира автоматично и ръчно управление на линията за бутилиране.

„Карлсберг България” АД

2010
Хранително-вкусова индустрия

Изработка на система за контрол на акцизни стоки съгласно изискванията на Агенция Митници посочени в Наредба № 3 / 19.02.2010г. Работата по проекта включва проектиране на системата, доставка на техника, изработка на табла с апаратура до клеморед, програмиране на контролер, монтаж и окабеляване на техниката на място, внедряване на автоматично отчитане на информацията, пускане, настройка и въвеждане в експлоатация.

„Карлсберг България” АД

2010
Хранително-вкусова индустрия

Изработка на система за автоматизация и управление на инсталация за транспорт и дозиране на малц във варка. Работата по проекта включва проектиране на системата, доставка на техника, изработка на табла с апаратура до клеморед, строително-монтажни дейности на място, програмиране на контролер и операторска станция, пускане, настройка и въвеждане в експлоатация.

„Карлсберг България” АД

2011
Хранително-вкусова индустрия

Доставка, инженеринг и въвеждане в експлоатация на техника и софтуер BRAUMAT 6.0 за управление и контрол на варилния процес в Пивоварна Шумен. Работата по проекта включва доставка на техника и системен софтуер, преработка на програмата на контролера за работа с новата версия на BRAUMAT, преработка на SCADA системата за работа с новата версия на BRAUMAT, инсталация и настройка на операторски станции и мрежово оборудване на обекта, подмяна на INTERBUS комуникация с PROFIBUS, пускане, настройка и въвеждане в експлоатация.