Услуги

 • Измерване и управление на различни технологични величини;
 • Управленски информационни системи;
 • Системи за контрол на технологични процеси, базирани на програмируеми контролери и разпределени системи; SCADA системи
 • Уведомително-контролни системи; Системи за достъп
 • Индустриални мрежи; Локални компютърни мрежи
 • Специфициране и разработка на изисквания към програмни продукти; Програмни продукти по поръчка
 • Анализ за начини на прилагане на технологии
 • Проектиране
 • Разработване на алгоритми за работа
 • Софтуерно, хардуерно и системно внедряване
 • Енергиен мониторинг

При разработката на системи, включваме и:

 • Инженеринг на системи и избор на компоненти
 • Хардуерна интеграция
 • Разработка на потребителски интерфейс
 • Разработка на софтуер и въвеждане в експлоатация
 • Проверка, изпитване и документиране на системите (валидация).
welcome_photo

Решения

Решенията на фирмата покриват голям диапазон от индустриалните сектори:

 • Енергетика
 • Водна & Водопречиствателна индустрия
 • Фармацевтична и химическа индустрия
 • Хранително –вкусова промишленост
 • Сградна автоматизация
 • Дървопреработвателна и хартиена промишленост
 • Автомобилна индустрия
 • Общо машиностроене
 • Специфични технологични процеси и технологии
kartina52

Умения – индустриално оборудване

Спецификация и доставка на измервателно оборудване:

 • Температурни сензори
 • Сензори за налягане
 • Разходомери
 • Измерване на ниво
 • Системи за измерване на тегло

Спецификация и доставка на:

 • честотни управления (VFDs)
 • директни пускатели
 • Soft пускатели

Решения в машинното зрение

Умения – програмни езици

 • Ladder diagram (LD)
 • Function block diagram (FBD)
 • Structured text (ST)
 • Sequential function chart (SFC)
 • Continuous Function Chart (CFC)
 • ANSI-C, C++
 • VBA

Умения – индустриални контролери

SIMATIC S5

Logo!

SIMATIC S7

 • S7-200
 • S7-300
 • S7-400
 • S7-1200
 • S7-1500

Умения – HMI

 • Basic панели (1-ва & 2-ра генерация)
 • Comfort панели
 • Multi панели
 • Други
 • ProTool
 • SIMATIC WinCCFlexible 2004, 2005, 2008
 • WinCC Advanced
 • WinCC Professional

Умения – SCADA

 • SIMATIC WinCC v5.x, v6.x, v7.x, v7.3
 • Zenon SCADA v7.x, 8.x
 • EcoStruxure Geo SCADA
 • Rockwell Automation RSView 32
 • Wonderware - Schneider Electric InTouch
 • GE iFix
 • Allen Bradley FactoryTalk View Site edition
 • Inductive Automation - Ignition

Умения – SCADA технологии

ActiveX контроли
OPC

 • OPC DA (Data Access)
 • OPC AE (Alarm and Events)
 • OPC HDA (Historian Data Access)
 • OPC XML
 • OPC UA (Unified Architecture - DA, HDA, AC)

SQL
API
ANSI-C скрипт
VBS скрипт
VBA
ADO/OLE DB

Бихме се радвали ако споделите Вашето мнение в анкетната ни карта:

"Удовлетвореност на клиента"