Сигма ЕООД Индустриална автоматизация

Надежден партньор за българската индустрия

За компанията

 • Основана през 1996 година
 • Екип състоящ се от висококвалифицирани специалисти – софтуерни и хардуерни инженери, консултанти с богато технологично ноу-хау в различни индустриални браншове
 • Квалифицирани електротехници за изработка и изпълнение на монтажни дейности на ел. инсталации ниско и средно напрежение
За компанията

Решения

 • Процесна автоматизация
 • Контролно-измервателни прибори
 • Компютърни информационно управляващи системи
 • M2M и IIoT приложения
 • Телеметрични системи
 • Разработване на индустриални софтуери и уеб-базирани приложения
Решения

Услуги

 • консултации
 • специфициране на оборудване
 • доставка на оборудване
 • изработване на ел. проект
 • изработване на табла
 • програмиране на индустриални контролери, HMI, SCADA
 • пуск и настройка
 • въвеждане в експлоатация
 • гаранционна и извън-гаранционна поддръжка
Услуги

Телеметрични приложения

Съвременни решения за геопространствено управление на данни и събития. Компоненти за Ранно Предупреждение и Обработка на Аларми.

 • Системи за управление на данни и събития
 • Мониторинг на питейни води и канализация
 • Мониторинг на критична инфраструктура и обекти
 • Ситеми за енергиен мениджмънт
 • Мониторинг във взривоопасни зони
 • Мониторинг на околната среда
 • Мониторинг на машини и съоръжения
 • Мениджмънт на активи
Телеметрични приложения