СВИЛОЗА АД

2004
Машиностроителна индустрия

Проектиране на система за управление и контрол на машина за сушене на целулоза. Работата по проекта включва проектиране част Елекро и КИПиА, конфигуриране и спецификация на апаратурата за системата.

КУМЕРИО МЕД АД

2005
Машиностроителна индустрия

Цялостна система за управление и контрол на изпарителен охладител № 2 в цех “Металургично производство”. Системата е изградена на базата на SIMOCODE PRO устройства за контрол на двигатели и PCS7 система, производство на фирма SIEMENS AG. Тя реализира пълен контрол и управление на всички процеси в изпарителен охладител № 2. Работата по системата включва проектиране, демонтаж на съществуващото оборудване и монтаж на ново, прокарване на кабелни скари, кабелни трасета, полагане на кабели, асемблиране на ел. табла, програмиране, пускане, настройка и въвеждане в експлоатация.

СОЛВЕЙ СОДИ АД

2005
Машиностроителна индустрия

Система за управление на пресевно трошачна инсталация за антрацит. Системата е изградена на базата на разпределена децентрализирана периферия ET200S и устройства на управление на двигатели SIMOCODE PRO, производство на фирма SIEMENS AG. Реализирано е автоматично управление на инсталацията с обработка на всички сигнали, необходими за правилна работа и предаване на информацията към контролер TDC3000 на фирма HONEYWELL за допълнителна обработка, визуализация и архивиране. Работата по системата включва проектиране, асемблиране на табло, монтаж ,опроводяване, програмиране, пускане, настройка и въвеждане в експлоатация.

СПАРКИ АД

2005
Машиностроителна индустрия

Система за управление на аграгатна машина. Система е изградена на базата на програмируем контролер SIMATIC S7 314С-2DP и операторски панел ОP77А, производство на фирма SIEMENS AG. Работата по системата включва проектиране, доставка на апаратура, монтаж, опроводяване, програмиране, пускане, настройка и въвеждане в експлоатация.

СВИЛОЗА АД

2005
Машиностроителна индустрия

Изработка на главни табла на трафопост съгласно проект на машина за обезводняване и сушене на целулоза. Работата включва изработка на PRIZMA табла и шинна система на базата на апаратура на фирма Schneider Electric, монтаж на таблата на място, пускане и настройка.

ДУНАРИТ АД

2006
Машиностроителна индустрия

Система за управление и контрол на линия за галванизация. Системата е изградена на на базата на програмируеми контролери SIMATIC S7 314, SIMATIC S7 226 и операторски “Touch” панел TP177A, производство на фирма SIEMENS AG. Работата по системата включва проектиране, доставка на апаратура, монтаж, опроводяване, програмиране, пускане, настройка и въвеждане в експлоатация.

СОЛВЕЙ СОДИ АД

2006
Машиностроителна индустрия

Автоматизиране установка за насипна тежка сода. Автоматизирането включва изграждане на система за управление и визуализация на базата на програмируем контролер SIMATIC S7 313C-2DP и операторски “Touch” панел TP170A, производство на фирма SIEMENS AG. Работата по системата включва проектиране, доставка на апаратура, асемблиране на табло, програмиране, пускане, настройка и въвеждане в експлоатация.

ФИКОСОТА СИНТЕЗ АД

2007
Машиностроителна индустрия

Демонтаж, транспортиране, монтаж пускане и настройка на линия за дамски превръзки и памперси. Работата по линията включва разглобяване на части, консервиране, опаковане, транспорт до ФИКОСОТА СИНТЕЗ АД, монтаж и опроводяване на място, пускане и настройка и въвеждане в експлоатация.

СОЛВЕЙ СОДИ АД

2008
Машиностроителна индустрия

Изработка и внедряване на софтуер за управление на 14 броя двигатели в Корпус едро трошене. Работата по проекта включва изработка на приложен софтуер, пускане, настройка и въвеждане в експлоатация.

КПЗ АД - Русе

2008
Машиностроителна индустрия

Проектиране, доставка на апаратура и инженеринг за изработка на системи за управление на горивния процес на пещи С3 и С5. Работата по проекта включва изработка на работен проект, доставка на апаратура за управление, изработка на табла, монтажа на табла и апаратура на място, програмиране, пускане, настройка и въвеждане в експлоатация.