Сигма ЕООД е официален представител, партньор или системен интегратор на следните фирми:

 • Програмируеми контролери, SCADA системи и системи за мониторинг
 • Разходомери; трансмитери за налягане;  контролно-измервателни уреди
 • Задвижвания и задвижващи системи
 • Нисковолтова апаратура
 • Датчици и преобразуватели
 • BMS системи
 • Програмируеми контролери
 • Задвижвания и задвижващи системи
 • Контролно измервателни прибори
 • Датчици и преобразуватели
 • Системи за визуализация
 • BMS системи
 • zenon SCADA – Софтуерна платформа
 • Програмируеми контролери
 • КИП и А апаратура
 • SCADA системи и системи за автоматизация
 • BMS системи
 • Оптични и измервателни сензори
 • Усилватели на сигнали
 • Видео наблюдение, защитни бариери
 • Микроконтролери
 • Радиомодеми
 • Безжични комуникации и мобилни мрежи
 • Ултразвукови нивомерни системи
 • Системи за измерване на разход и дебит в открити канали
 • Акустични сензори
 •  Point Color – Серия телеметрични RTU с батерийно захранване и DNP3 протокол.
 •  MCE-MRC – 4G дистанционна телеметрична камера с ниска консумация.
 • InflowSense – Специализирано телеметрично устройство за откриване и остойностяване на хидравличните удари във водопроводните мрежи.
 • InflowNet – Специализирана платформа за събиране, анализ и визуализация на данни от  InflowSense устройства.