Автоматизирана разпалваща горивна уредба на парогенератор №10

Описание:  системата включва 4 броя програмируеми контролери SIMATIC S7-215 за управление на 8 броя горелки, програмируем контролер SIMATIC S7 315 – 2DP за реализиране на общите алгоритми за управление на целия горивен процес и операторска станция WINCC за обработка на информацията, визуализация, дълготрайно
архивиране и съхранение.
Системата реализира автоматично
управление на разпалваща горивна уредба, обработка, архивиране и съхранение на
данните.

 • 1 SIMATIC S7 315-2 DP
 • 4 SIMATIC S7-215
 • WinCC SCADA операторска станция

Реконструкция на АСУТП на котел № 5 в ТЕЦ РУСЕ ИЗТОК

Химическа и фармацевтична индустрия

Описание : включва система за технологични защити на К5 – реализирана с контролер SIMATIC S5 95F, система за управление на разпалването с природен газ – реализирана с контролер SIMATIC S7 300F и система за управление на прахоподавачи и ПСВ – реализирана с честотни инвертори MICROMASTER 420. Съществуващия визуализиращ софтуер e заменен със системен софтуер WINCC V7.0, на фирма SIEMENS AG. Работата по системата включва проектиране, доставка на апаратура, монтаж, опроводяване, програмиране на контролери и SCADA, пускане, настройка и въвеждане в експлоатация.

 • 1 SIMATIC S7 414-3 DP
 • 1 CP443-1 Advanced
 • 10 VFDs MICROMASTER 420, управляващи прахоподавачите
 • 2 резервирани операторски станции

Неохим АД – система за мониторинг на подстанции

Химическа и фармацевтична индустрия

Описание:  изграждане на нова система за мониторинг в цех 700.

 • по-вече от 10 SIMATIC S7-315 2PN/DP контролера
 • по-вече от 500 измервателя и електромери
 • 2 резервирани SCADA сървъра, с по два 23“ LCD монитора и една операторска станция
 • по-вече от 78000 външни тага
 • по-вече от 13 1Gbt управляеми комутатора
 • резервиран SM FO пръстен (1GBit)
 • GPS синхронизация по време
 • по-вече от 100 IED (SIPROTEC 7SJ) с IEC61850 протокол, свързани посредством резервирани оптични пръстени

п/ст „Суворовo” 110/20kV на ветропарк „Суворово”

Химическа и фармацевтична индустрия

Описание : изграждане на автоматизирана система за събиране на данни и интегрирано представяне на информацията на обект п/ст „Суворовo” 110/20kV на ветропарк „Суворово”. Работата по проекта включва конфигуриране и програмиране на SICAM PAS сървър, инсталиране, конфигуриране и програмиране на PAS CC станция, пускане, наладка и въвеждане в експлоатация.

 • SICAM PAS Station Unit – Full Server
 • SICAM PAS CC за управление и визуализация
 • 20 IED (SIPROTEC 7SJ) с IEC 61850 протокол и резервиран FO пръстен
 • 2 резервирани, управляеми Ruggedcom комутатора
 • връзка с ТДУ по IEC60870-5-104 протокол

Пречиствателни станции за питейна вода в Косово – Viti, Gjilan, Ferizai и Velekince (с Fela Plannung – Switzerland)

Описание: проектиране и въвеждане в експлоатация на цялостна автоматизирана система за управление и контрол, на всички процеси в пречиствателните станции.

 • SIMATIC S7-315 PLC
 • 5 SIMATIC S7 151-8
 • изнесена периферия
 • 2 резервирани SCADA операторски станции
 • комуникация с
  помпена станция по наета линия

Неохим АД – транспортна система

Химическа и фармацевтична индустрия

Описание:  система за управление и контрол на транспортни ленти в сгради 402, 404 и 405 на зона 640.

 • SIMATIC S7-315 2PN/DP PLC
 • два резервирани SCADA сървъра, с по два 23“ LCD монитора
 • резервиран оптичен PROFIBUS DP пръстен

Агрополихим АД – система за поддържане на разход на насипни материали цех Фосфорна киселина

Химическа и фармацевтична индустрия

Описание:  управление потока на насипни материали на четири лентови везни

 • 4 SIMATIC S7-314C DP PLC
 • 4 SIMATIC HMI KP700 7”
 • 4 SIMATIC SIWAREX FTC
 • 8 честотни управления на DANFOSS

NPI България - линия за производство на гъвкави връзки

Описание:   проектирани и имплементиране на автоматизирана система за производство на гъвкави връзки за водопроводни инсталации

 • SIMOTION Motion Control System
 • SIMATIC MP 377 19” multi panel
 • Мобилен панел
 • SINAMICS S120 Smart
  Line
 • машинно зрение от COGNEX

“ОЛИВА” АД - Кнежа

1994
Хранително-вкусова индустрия

“Система за следене и отчитане на количествата олио”. Системата е изградена на базата на програмируем контролер SIMATIC S5, разходомери за олио тип 7MR1410, производство на фирма SIEMENS – Германия и два броя персонални компютри IBM PC/AT. Системата извършва постоянно следене на количествата олио в рафинерията, автоматично пълнене на малки и големи съдове при продажба, генериране и издаване на фактури, визуализация на процесите и дълготрайно архивиране на информацията за продажбите.

“СТОРКО” АД - Плевен

1997
Хранително-вкусова индустрия

Автоматизирана система за управление и контрол на щорк и контрол на температурата на 3 броя автоклави. Системата е изградена от програмируем контролер SIMATIC S5-100U, операторски пулт OP5, производство на фирма SIEMENS – Германия, трансмитери за налягане и диференциално налягане, производство на фирма ESI – Великобритания, датчици за температура Pt100 и операторска станция тип IBM PC/AT. Тя извършва автоматично управление на работата на щорка чрез постоянно следене и поддържане на определено налягане и диференциално налягане, и на автоклавите чрез постоянно следене и поддържане на определена температура. Системата се управлява от операторска станция откъдето се осъществява визуализация, дълготрайно архивиране, съхранение и разпечатване на информацията по ключ.