Пречиствателни станции за питейна вода в Косово – Viti, Gjilan, Ferizai и Velekince (с Fela Plannung – Switzerland)

Описание: проектиране и въвеждане в експлоатация на цялостна автоматизирана система за управление и контрол, на всички процеси в пречиствателните станции.

  • SIMATIC S7-315 PLC
  • 5 SIMATIC S7 151-8
  • изнесена периферия
  • 2 резервирани SCADA операторски станции
  • комуникация с
    помпена станция по наета линия

BLACKBURN STARLING Ltd. - Великобритания

1998

Пускане, наладка и въвеждане в експлоатация на завод за центробежно формоване в Машхад – Иран. Работата по обекта включва параметриране, пускане и настройка на полевата КИПиА апаратура, програмиране, пускане, настройка и въвеждане в експлоатация на контролери Allen Bradley и SCADA система, обучение на персонала.

FELA plannungs AG - Швейцария

2001 / 2002

Възстановяване и реконструкция на 3 пречиствателни станции за питейна вода в Косово. Проектиране, изработка и въвеждане в експлоатация на PCS7 автоматизирани системи за управление и контрол на процесите във всяка от станциите. Системите включват проектиране, строитено-монтажна работа, монтаж на програмируеми контролери SIMATIC S7, операторски станции OS77 WINCC, нисковолтова апаратура, ел. табла, опроводяване, прокарване накабели и кабелни трасета, програмиране, настройка, изработка на приложен софтуер, обработка на информацията, визуализация, архивиране и съхранение от операторските станции OS77 WINCC.

FELA plannungs AG - Швейцария

2003 / 2004

Система за мониторинг и аварийно предупреждение на езеро “Сарез” – Таджикистан. Системата е изградена на базата на програмируеми контролери S7-200, програмируеми контролери S7-300, PROFIBUS DP периферия, полева апаратура, и операторски станции, производство на фирма SIEMENS AG, сателитна комуникация INMARSAT, GPS комуникация, метеорологична станция, апаратура за следене на сеизмична активност, ултразвукови нивомери за следене на водно ниво на фирма PULSAR Ltd., автономно захранване и апаратура за аварийно предупреждение. Работата по изработката на системата включва проектиране, спецификация на апаратурата, монтаж, опроводяване, прокарване на кабели и кабелни трасета, програмиране на контролери, операторски станции, сателитни и GPS комуникации, изработка на приложен софтуер за управление, визуализация и архивиране, изработка на два броя SCADA системи с високоскоростна непрекъсната комуникация помежду им, пускане, настройка и въвеждане в експлоатация.

FELA plannungs AG - Швейцария

2007

Модернизация на отоплителни подстанции – ЛОТ 1.1.4. – 36 подстанции, ЛОТ 1.1.5. – 34 подстанции и ЛОТ 1.1.6. – 59 подстанции в Букурещ – Румъния. Работата по проекта включва проектиране, спецификация на апаратура, кабели, тръби и материали, строително монтажна работа по демонтаж на съществуващо оборудване и тръби и монтаж на нови, ел. монтаж и опроводяване на апаратурата, реконструкция на ел. табла и табла КИПиА, изработка и инсталиране на управляващ софтуер, пускане, настройка и въвеждане в екплоатация.

FELA plannungs AG - Швейцария

2008

Реконструкция на пречиствателна станция за питейна вода в Косово. Проектиране, изработка и въвеждане в експлоатация на PCS7 автоматизирани системи за управление и контрол на процесите във станцията. Системата включва проектиране, строитено-монтажна работа, монтаж на програмируеми контролери SIMATIC S7, операторски станции OS77 WINCC, нисковолтова апаратура, ел. табла, опроводяване, прокарване на кабели и кабелни трасета, програмиране на контролери SIMATIC S7, PCS7 система за управление и операторски станции OS77 WINCC, настройка, изработка на приложен софтуер и база данни за обработка на информацията, визуализация, архивиране и съхранение от операторските станции OS77 WINCC.

Outwoods Automation Ltd. - Великобритания

2010

Изработка на PLC/HMI система за управление на инсталация Butter Reworker в завод DC Crudgington на фирма DAIRY CREST – Великобритания. Работата по проекта включва конфигуриране и спецификация на техниката, програмиране на контролерите и HMI системата, пускане, настройка и въвеждане в експлоатация.

PG Process Ltd. - Великобритания

2010

Изработка на техническо задание за внедряване на нова CIP система за управление във фирма BOOTS – Великобритания. Работата по проекта включва оглед на място и изготвяне на техническо задание за изработката на нова CIP система за управление с включени в него всички изисквания и функционалности към системата.

PG Process Ltd. - Великобритания

2011

Изработка на софтуер за нова CIP система за управление във фирма BOOTS – Великобритания. Работата по проекта включва изработка на софтуера за програмируемите контролери и SCADA системата, пускане настройка и въвеждане в експлоатация.