“БИМАС”ООД - Русе

1994

Информационна система за измерване на вакуум на върха на ректификационна колона. Системата е изградена на базата на програмируем контролер SIMATIC S5-95, текстов дисплей ТD10 и датчик за вакуум с ценерова бариера, производство на фирма SIEMENS – Германия. Системата извършва постоянно измерване на вакуума на върха на колоната и показване на измерените данни на екрана на TD10.

ТЕЦ ”РУСЕ - ИЗТОК”

1994
Химическа и фармацевтична индустрия

Система за защити на блок 4 -110MW. Системата включва програмируеми контролери SIMATIC S5-100U, производство на фирма SIEMENS – Германия и операторска станция тип IBM PC/AT. Системата реализира автоматично управление на технологичните защити на котела, сработване при възникване на критично събитие и възстановяване на нормален режим на работа след подадена команда за отстраняване на причината за сработване на защитите.

“БИМАС” ООД - Русе

1995

Ултразвукова система за постоянно измерване на нива. Изградена е от 10 броя ултразвукови трансмитери ST25CT, ST50UV и програмируема 10-точкова ултразвукова станция AiRanger XPL, производство на фирма MILLTRONICS – Великобритания. Системата извършва постоянно следене на нива на петролни продукти в 10 съда, като получената информация се визуализира на дисплея ултразвуковата станция AiRanger XPL.

“Русенска корабостроителница” ООД

1995
Химическа и фармацевтична индустрия

Информационна система за измерване на нива в товарни танкове “КОНТРОЛ-РК” за танкери от серия 621.1 стр. No 528 и 529. Системата е изградена от програмируеми контролери SIMATIC S5-115U, и S5-103U, операторски панели OP15 и визуализираща операторска станция SICOMP, производство на фирма SIEMENS – Германия. Системата извършва постоянно следене и контрол на нивата в товарните танкове на танкерите и на състоянието на корабните двигатели, визуализация на информацията на екраните на операторските панели OP15 и на дисплея на операторската станция, генериране и изписване на съобщения за състоянието на наблюдаваните параметри (налягане, температура и др.) и на алармени съобщения, дълготрайно архивиране и съхранение на информацията.

“Оргахим” ЕАД - Русе

1996

Ултразвукова нивомерна система. Състои се от 5 броя ултразвукови трансмитери ST25CT и програмируема 10-точкова ултразвукова станция AiRanger XPL, производство на фирма MILLTRONICS – Великобритания, и визуализиращ софтуер, разработка на фирма “СИГМА” ООД. Системата извършва постоянно следене на нива на химически продукти в 5 съда, като получената информация се визуализира на ултразвуковата станция AiRanger XPL. AiRanger XPL е свързана с компютър, който събира, управлява, визуализира, архивира и съхранява данните от измерванията.

“Русенска корабостроителница” ООД

1996
Химическа и фармацевтична индустрия

Информационна система за измерване и контрол “КОНТРОЛ-РК” за танкер от серия 630.2 стр. No 108. Системата сес състои от програмируеми контролери SIMATIC S5-115U, и S5-103U, операторски панели OP15 и визуализираща операторска станция SICOMP, производство на фирма SIEMENS – Германия, и трансмитери за налягане на фирма IPH – Дания. Системата извършва постоянно следене и контрол на нивата в товарните танкове на танкерa и на състоянието на корабните двигатели, визуализация на информацията на екраните на операторските панели OP15 и на дисплея на операторската станция, генериране и изписване на съобщения за състоянието на наблюдаваните параметри (налягане, температура и др.) и на алармени съобщения, дълготрайно архивиране и съхранение на информацията.

“Русенска корабостроителница” ООД

1996

Информационна система за измерване и контрол “КОНТРОЛ-РК” за танкер от серия 630.2 стр. No 109. Системата сес състои от програмируеми контролери SIMATIC S5-115U, и S5-103U, операторски панели OP15 и визуализираща операторска станция SICOMP, производство на фирма SIEMENS – Германия, и трансмитери за налягане на фирма IPH – Дания. Системата извършва постоянно следене и контрол на нивата в товарните танкове на танкерa и на състоянието на корабните двигатели, визуализация на информацията на екраните на операторските панели OP15 и на дисплея на операторската станция, генериране и изписване на съобщения за състоянието на наблюдаваните обекти (налягане, температура и др.) и на алармени съобщения, дълготрайно архивиране и съхранение на информацията.

АЕЦ - Козлодуй

1996
Химическа и фармацевтична индустрия

Ултразвукова нивомерна система за контрол на нива на химически силно агресивни среди. Системата е изградена от 10 броя ултразвукови трансмитери XPS10 и програмируема 10-точкова ултразвукова станция AiRanger XPL Plus, производство на фирма MILLTRONICS – Великобритания. Системата извършва постоянно следене на нива на химически агресивни продукти в 10 съда, като получената информация се визуализира на дисплея на ултразвуковата станция AiRanger XPL..

ТЕЦ ”РУСЕ - ИЗТОК”

1996
Химическа и фармацевтична индустрия

Автоматизирана система за управление на турбогенератор No 2. Системата е изработена на базата на програмируеми контролери SIMATIC S5-95F, SIMATIC S5-135U и операторска станция COROS LS WIN, производство на фирма SIEMENS – Германия. Тя реализира “FAIL SAFE” автоматично управление на технологичните защити на турбогенератора чрез контролери S5-95F – 2 бр., следене и контрол на останалите параметри на котела чрез контролер S5-135U и управление на съответните изпълнителни механизми. Цялата система се управлява от операторска станция COROS LS WIN, която извършва допълнителна обработка на данните, визуализация на наблюдаваните процеси и параметри, генериране и изписване на съобщения за състояние, алармени съобщения, дълготрайно архивиране и съхранение на информацията, разпечатване на справки за изминали периоди по ключ.

ВЕЦ “Антонивановци”

1996
Химическа и фармацевтична индустрия

Пожароизвестителна инсталация, част от “Превантивна програма” на ЗПАД “ЕНЕРГИЯ”. Системата е изградена от автоматични пожароизвестители APOLLO и пожароизвестителна централа ПИС 24. Инсталацията реализира автоматично известяване при възникване на опастност от пожар.