„АГРОПОЛИХИМ“ АД

2014
Химическа и фармацевтична индустрия

Модерницация на тегловни ленти W41201 и W41202 от технологичната схема на цех „Фосфорна Киселина“ на производствената площадка на АГРОПОЛИХИМ АД в град Девня. Работата по проекта включва проектиране на система за управление на лентите, доставка на техника, прокарване на кабелни трасета, полагане на кабели, монтаж и подвързване на техника и табла на място, програмиранр на контролери, програмиране на операторски панели, пускане, наладка, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала, изготвяне на екзекутивна документация.

РИОСВ - Русе

2014

Изграждане на експертна система за автоматично отчитане на водното ниво на двата шлюза на езерото в ПР „Сребърна“ с възможност за отчитане и на други видове параметри на водата, съгласно задание по проект “Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват “Сребърна” и резерват “Бели Лом”, одобрен за финансиране по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г”. Работата по проекта включва проектиеане на системата, доставка на техника, строително-монтажна работа на обекта, програмиране на системата, инсталация, пускане и наладка на обекта, изготвяне на инструкция за работа със системата, обучение на персонала, изготвяне на екзекутивна документация.

„БОН“ ЕООД

2014

Управление на пет-канална дозираща система за семена. Работата по проекта включва проектиране на система за управление, доставка на техника, изработка на табло с монтаж и опроводяване на техниката до клеморед, програмиране на контролер SIMATIC S7-1214, програмиране на операторски панел SIMATIC HMI KTP600, пускане и наладка на обекта, изготвяне на инструкция за работа със системата, обучение на персонала, изготвяне на екзекутивна документация.

„ПРЕСТИЖ 96“ АД

2014

Модернизация и подмяна на съществуващото остаряло оборудване SIMATIC S5 за управление на линия за бисквити „Line Punch Cookies“ в Престиж 96 АД със съвременно оборудване SIMATIC S7, производство на SIEMENS AG. Работата по проекта включва проектиране, доставка на техника, монтаж и опроводяване на системата на линията, програмиране на контролер SIMATIC ET200S, програмиране на операторски панели SIMATIC HMI KTP1000, функционална проверка, пускане и наладка, изготвяне на инструкция за работа със системата, обучение на персонала, изготвяне на екзекутивна документация.

„Топлофикация Русе” ЕАД

2014
Химическа и фармацевтична индустрия

Подмяна на системата на защита на Котел 7. Работата по проекта включва проектиране, доставка на техника, строително монтажна работа на обекта, програмиране на “Fail-safe” контролер, програмиране на SCADA система, пускане и наладка на обекта, 72-часови проби, изготвяне на инструкция за работа със системата, обучение на персонала, изготвяне на екзекутивна документация.