„Балканфарма” Троян АД

2012
Химическа и фармацевтична индустрия

Промяната на системата на управление на материални помпи. Работата по проекта включва доставка на техника, програмиране на три броя контролери SIMATIC S7-200 и шест броя операторски панели, монтаж и подвързване на техниката на място, пускане, наладка и въвеждане в експлоатация.

КОНТУР ГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3

2012
Химическа и фармацевтична индустрия

Интеграция на процесните данни от съоръженията в сгуроотвал „ИСКРИЦА” на ТЕЦ „Контур Глобал Марица Изток 3” АД. Работата по проекта включва проектиране, доставка на техника, монтаж и опроводяване на техниката на място, програмиране на контролери, програмиране на SCADA система, пускане, наладка, въвеждане в експлоатация, изготвяне на екзекутивна документация.

БУЛМЕТАЛ ООД - 2012

2012

Изработка на система за управление на линия за производство на капачки. Работата по проекта включва проектиране, доставка на техника, монтаж и опроводяване на техниката на място, програмиране на контролер SIMATIC S7-1214С и операторски панел KTP600, производство на фирма SIEMENS AG, параметриране и настройка на 6 броя честотни инвертори SINAMICS G110, производство на фирма SIEMENS AG, пускане, наладка, въвеждане в експлоатация, изготвяне на екзекутивна документация.

ППМЕО ООД

2012

Интегриране, настройка на защитите и пускане в експлоатация на част „Електрическа“ и част „Комуникации на обект „КРУ46 и КРУ48, 6.3kV в ГПП-1 на „НЕОХИМ“ АД“. Работата по проекта включва изготвяне на проекта на SCADA система, интегриране и настройка в оптическата мрежа на цех 700 на 4 броя защити SIEMENS и 2 броя енергийни измерватели SATEC PM130E, инсталация, пускане, настройка и въвеждане в експлоатация, изготвяне на екзекутивна документация.

„МОНТЮПЕ“ ЕООД

2013
Машиностроителна индустрия

Изпълнение на електрозахранване на производствена линия №8 в Хале 3 на завода на „Монтюпе“ЕООД, гр. Русе. Работата по проекта включва доставка и монтаж на захранванщи кабели, изработка, доставка и монтаж на разпределителни табла, изработка и монтаж на носещи конструкции, подвързване на кабелите, изграждане на силова и осветителна инсталация във фундамента на лентоотрезни машини, извършване на контролни измервания, пускане и наладка, изготвяне на изпълнителска документация.

„МОНТЮПЕ“ ЕООД

2013
Машиностроителна индустрия

Реконструкция на два броя нови пещи “IUT –stand-alone ageing heat treatment furnaces”. Работата по проекта включва проектиране, доставка на техника за контрол и управление, проверка на състоянието на всички КИП уреди и подмяна на повредените, изработка на табла с монтаж и опроводяване на апаратурата до клеморед, окабеляване на пещите, монтаж и подвързване на табла и техника на място, програмиране на контролер, програмиране на операторски панел, пускане, наладка, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала, изготвяне на екзекутивна документация.

„СЕМ РЕМОНТ“ ООД

2013

Модернизиране на управлението на заваръчен апарат за релси К355А. Работата по проекта включва проектиране на управлението, доставка на техника, преработка на съществуващо табло, подвързване на табло и КИП апаратура на място на обекта, програмиране на контролер SIMATIC S7-1200, производство на фирма SIEMENS AG, програмиране на компютър (лаптоп) с WinCC Flexible софтуер за обработка и визуализиране на информацията за заварките, програмиране на скриптове за MS Excel, пускане, наладка, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала, изготвяне на екзекутивна документация.

“ТРАКИЯ ГЛАС БЪЛГАРИЯ” ЕАД

2013

Реконструкция на управлението на машина за шлифоване и пробиване на стъкло. Реконструкцията обхваща пълна подмяна на съществуващото сервоуправление (сервомотори, контролер и управляващи модули) на пробиваща част със ново, съвременно сервоуправление, производство на фирма SIEMENS AG – Германия, оборудване на двигателите за разпробиване и двигателите за движение с честотни инвертори SINAMICS G120, производство на фирма SIEMENS AG – Германия, което ще осигури необходимата точност на управление на двигателите и тяхната енергийно ефективана работа и управление на пробиващата част от съвременен мокропроцесорен модулен контролер SIMOTION D425-2 DP и операторски панел SIMATIC HMI KTP600, производство на фирма SIEMENS AG – Германия. Работата по проекта включва проектиране на управлението, доставка на техника, програмиране на контролера и операторския панел, монтаж и опроводяване на техниката на обекта, пускане, наладка, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала, изготвяне на екзекутивна документация.

„МОНТЮПЕ“ ЕООД

2014
Машиностроителна индустрия

Изпълнение на електрическа част и управление на охладителен тунел К7 в завода на Монтюпе ЕООД, гр.Русе. Работата по проекта включва доставка на техника, строително-монтажни дейности, инсталиране на софтуер за управление, пускане, наладка и въвеждане в експлоатация.

СИМЕНС ЕООД

2014

Подмяна на РУ20kV в подстанция 20/6/0.4kV „ПС Марица“ на „Неохим“ АД. Работата по проекта включва строително-монтажни дейности, интегриране на енергийни измерватели и електромери в системата на управление на „ПС Марица“, интегриране на защити IED 7SJ62 , интегриране на 10 модула ET200S в SCADA системата, корекция мнемосхемата, корекция на програмата в PLC, конфигуриране на RS900 switch, синхронизиране и корекция на архивирането в SCADA на операторски станции, пускане, наладка и въвеждане в експлоатация.