„АГРОПОЛИХИМ“ АД

2012
Химическа и фармацевтична индустрия

Модернизация на тегловни ленти W40201 и W40202. Работата по проекта включва проектиране на система за управление на лентите, доставка на техника, прокарване на кабелни трасета, полагане на кабели, монтаж и подвързване на техника и табла на място, програмиранр на контролери, програмиране на операторски панели, пускане, наладка, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала, изготвяне на екзекутивна документация.

„МОНТЮПЕ“ ЕООД

2012
Машиностроителна индустрия

Изпълнение на ел. захранване на компресори № 4, № 5 и съществуващ компресор Аtlas Corpco в завода на „Монтюпе” ЕООД, гр. Русе. Работата по проекта включва изработка и доставка на разпределителни табла, кабелни скари, кабели, монтажни материали, монтаж на разпределителните табла на място, изработка на кабелни трасета, полагане на захранващи кабели, подвързване на табла и компресори на място, извършване на необходимите контролни измервания, пускане, наладка и въвеждане в експлоатация.

„МОНТЮПЕ“ ЕООД

2012
Машиностроителна индустрия

Изпълнение на ел. захранване на табло за спомагателни съоръжения в Sand regeneration Hall3 в завода на „Монтюпе” ЕООД, гр. Русе. Работата по проекта включва изработка и доставка на разпределително табло ТС36, кабелни скари, кабели, монтажни материали, монтаж на разпределителното табло на място, изработка на кабелни трасета, полагане на захранващи кабели, подвързване на табло на място, извършване на необходимите контролни измервания, пускане, наладка и въвеждане в експлоатация.

„МОНТЮПЕ“ ЕООД

2012
Машиностроителна индустрия

Електрозахранване на сърцарен участък 2.2, в хале 2 на завода „Монтюпе“ ЕООД, гр. Русе. Работата по проекта включва изработка и доставка на три броя разпределителни табла, кабели, монтажни материали, полагане на захранващи кабели, подвързване на табла на място, извършване на необходимите контролни измервания, пускане, наладка и въвеждане в експлоатация.

„СИМЕНС“ ЕООД

2012

Подмяна на РУ 6kV на Разпределителна подстанция 51 (РП51) в „НЕОХИМ” АД, гр. Димитровград. Работата по проекта включва доставка на техника, асемблиране на мрежово табло, програмиране и конфигуриране на SICAM PAS сървър, програмиране и конфигуриране на три броя SICAM PAS CC работни станции, програмиране на комуникацията, интеграция на зарядните устройства към контролера по Modbus RTU и към SCADA системата, адаптиране и доработка на SCADA системата, пускане, наладка и въвеждане в експлоатация.

„НЕОХИМ” АД

2012
Химическа и фармацевтична индустрия

Разширяване на алгоритъма и функционалността на SCADA системата в цех 700 „Електроснабдяване” на „НЕОХИМ” АД. Работата по проекта включва доставка на техника, интегриране в SCADA системата на осем броя нови EPMS електромери и два броя въводни прекъсвачи в РП-8, конфигуриране и програмиране на SCADA системата, разработка на софтуер за изчисляване на електроенергията на територията на завода, пускане, наладка и въвеждане в експлоатация.

„МОНТЮПЕ“ ЕООД - 4

2012
Машиностроителна индустрия

Реконструкция на два броя пещи “IUT –stand-alone ageing heat treatment furnaces”. Работата по проекта включва проектиране, доставка на техника за контрол и управление, проверка на състоянието на всички КИП уреди и подмяна на повредените, изработка на табла с монтаж и опроводяване на апаратурата до клеморед, окабеляване на пещите, монтаж и подвързване на табла и техника на място, програмиране на контролер, програмиране на операторски панел, пускане, наладка, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала, изготвяне на екзекутивна документация.

„ТИТАН“ ЕООД

2012

Изработка на система за управление на автоматизирана линия за монтаж на гъвкави водопроводни съединения за вода. Работата по проекта включва проектиране, доставка на техника за контрол, управление и КИП апаратура, изработка на табла с монтаж и опроводяване на апаратурата до клеморед, окабеляване на линията, програмиране на контролер, програмиране на операторски панел, пускане, наладка, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала, изготвяне на екзекутивна документация.

„Карлсберг България” АД

2012
Хранително-вкусова индустрия

Изпълнение на проект за „Energy recovery system for Wort ketle”. Работата по проекта включва програмиране на Braumat система – нови екрани и интегриране на нови устройства, промяна на рецептите свързани със системата за възстановяване на енергията, пускане, наладка и въвеждане в експлоатация.

„НЕОХИМ” АД

2012
Химическа и фармацевтична индустрия

Монтаж на LED показващи прибори и окабеляване на обект „Подмяна на РУ 6kV на Разпределителна подстанция 51 (РП 51). Работата по проекта включва проектиране, доставка на LED показващи прибори, техника, кабели и монтажни материали, изработка на табло с монтаж и опроводяване на апаратурата до клеморед, окабеляване, подвързване на техника и табло намясто, пускане, наладка, въвеждане в експлоатация, изготвяне на екзекутивна документация.