Услуги и решения
Основната дейност на фирмата е в областите на контролно-измервателна апаратура, автоматизация на процесите, компютърни информационни системи, компютърни системи за контрол, системи за сигурност и контрол на достъп, софтуерни приложения.

Фирмата осигурява интегрирани решения включващи: консултиране, проектиране, доставка, конфигуриране, програмиране, пускане в експлоатация и поддръжка, решения до ключ.

Решения
Решенията на фирмата покриват голям диапазон от индустриалните сектори:
 • Енергетика
 • Водна & Водопречиствателна индустрия
 • Фармацевтична и химическа индустрия
 • Хранително –вкусова промишленост
 • Сградна автоматизация
 • Дървопреработвателна и хартиена промишленост
 • Автомобилна индустрия
 • Общо машиностроене
 • Специфични технологични процеси и технологии
Услуги
Нашите услуги включват:
 • Измерване и управление на различни технологични величини;
 • Управленски информационни системи;
 • Системи за контрол на технологични процеси, базирани на програмируеми контролери и разпределени системи; SCADA системи
 • Уведомително-контролни системи; Системи за достъп
 • Индустриални мрежи; Локални компютърни мрежи
 • Специфициране и разработка на изисквания към програмни продукти; Програмни продукти по поръчка
 • Анализ за начини на прилагане на технологии
 • Проектиране
 • Разработване на алгоритми за работа
 • Софтуерно, хардуерно и системно внедряване
 • Енергиен мониторинг
При разработката на системи, включваме и:
 • Инженеринг на системи и избор на компоненти
 • Хардуерна интеграция
 • Разработка на потребителски интерфейс
 • Разработка на софтуер и въвеждане в експлоатация
 • Проверка, изпитване и документиране на системите (валидация).

Бихме се радвали ако споделите Вашето мнение в анкетната ни карта