Партньори
Сигма ЕООД е официален представител, партньор и системен интегратор на следните фирми:

 • Програмируеми контролери, SCADA системи и системи за мониторинг
 • Разходомери; трансмитери за налягане;  контролно-измервателни уреди
 • Задвижвания и задвижващи системи
 • Нисковолтова апаратура
 • Датчици и преобразуватели
 • BMS системи

 • Програмируеми контролери
 • КИП и А апаратура
 • SCADA системи и системи за автоматизация
 • BMS системи

 • Радиомодеми
 • SCADA системи
 • Безжични комуникации и мобилни мрежи

 • Температурни контролери
 • Конвертори
 • Записващи, цифрови показващи уреди
 • Тиристорни регулатори на мощност
 

 • Оптични и измервателни сензори
 • Усилватели на сигнали
 • Видео наблюдение, защитни бариери
 • Микроконтролери

 • Програмируеми контролери
 • Задвижвания и задвижващи системи
 • Контролно измервателни прибори
 • Датчици и преобразуватели
 • Системи за визуализация
 • BMS системи

 • Ултразвукови нивомерни системи
 • Системи за измерване на разход и дебит в открити канали
 • Акустични сензори